Παρακτω θα δοθον  κποιες πληροφορες για το γκαζν και τη διχνδρα ( τριφλλι ) αλλ και τη σπορ την επιλογ τοιμου χλοοτπητα προκειμνου να κατανοσει ο πελτης καλτερα τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματα της κθε επιλογς. Ας εξετσουμε λοιπν αρχικ το θμα της σπορς . Τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματα που θα αναφερθον εναι τα δια ετε χρησιμοποισουμε  γκαζν ετε διχνδρα.

Μειονεκτματα σπορς

•    Χρονοβρα διαδικασα ( απαιτεται εγκατσταση του αυτματου ποτσματος και λειτουργα αυτο στο υπρχον χμα για τουλχιστον να μνα με σκοπ να φυτρσουν τα υπρχοντα ζιζνια. Αφο βγουν αυτ και φτσουν στο ψος των 10-15 cm ακολουθε ρντισμα με διασυστηματικ ζιζανιοκτνο προκειμνου να ξεραθον , διαδικασα που διαρκε περπου 20-25 μρες. Εν συνεχεα ξαναποτζουμε το υπρχον χμα προκειμνου να βγουν τα ζιζνια που υπρχουν μες το χμα με τη μορφ σπρου και ακολουθομε τα προηγομενα βματα για δετερη φορ. Η λη διαδικασα διαρκε γρω στους 4-5 μνες
•    σο καλ κι αν εναι η σπορ κανες δεν μπορε να εγγυηθε τι θα υπρχει 100% κλυψη κι πιθανν να χρειαστον επισπορς,
•    Παρλη τη χρση φυτοφαρμκων κατ τη σπορ για την απομκρυνση των μυρμηγκιν πλι θα υπρχουν απλειες σπρου εξ αιτας του τι αυτς εναι εξαιρετικ τροφ για αυτ. Αποτλεσμα εναι πλι οι επισπορς
•    Μετ τη σπορ ο χρος δεν κνει να πατηθε για περπου 2 μνες που κρνεται τι θα χει αποκτσει να καλ ριζικ σστημα στε να αντχει στη σκληρ  μεταχεριση (δεν ισχει για την περπτωση της διχνδρας)
•    Στην περπτωση της διχνδρας οι θερμοκρασες πρπει να εναι νω των 25°C εν για το γκαζν αποφεγονται απλ οι κροι μνες του χειμνα
•    Πντα υπρχει η πιθαντητα να φυτρσουν ορισμνα ζιζνια που για την αφαρεση τους θα χρειαστον κποιες επιπλον εργατορες προκειμνου να αφαιρεθον

Πλεονεκτματα σπορς

•    Χαμηλ αρχικ κστος εγκατστασης

  Στη συνχεια θα αναφερθον τα μειονεκτματα και τα πλεονεκτματα του τοιμου χλοοτπητα ετε αναφερμαστε για γκαζν ετε για διχνδρα .

Μειονεκτματα τοιμου χλοοτπητα

•    Υψηλ αρχικ κστος εγκατστασης

Πλεονεκτματα τοιμου χλοοτπητα

•    ¶μεσο αποτλεσμα ( ο χρος αλλζει απ την πρτη στιγμ και η ψη του εναι και η οριστικ)
•    Με τη χρση τοιμου χλοοτπητα δεν παρουσιζονται καθλου ζιζνια εξ αιτας του τι στον χλοοτπητα υπρχει δη ρζα αλλ και να ποσοστ χματος που εμποδζει τον λιο να βρει τους σπρους των ζιζανων στε να φυτρσουν
•    Απαιτονται μλις 15-20 μρες ωστου μπορσει κποιος να πατσει στο χρο
•    Δεν επηρεζουν την εποχ εγκατστασης του οι καιρικς συνθκες
•    Δεν επηρεζεται απ την παρξη μυρμηγκιν
•    Δεν απαιτονται μετπειτα ψεκασμο για ζιζανιοκτνα

 Τλος για την οριστικ κατανηση του θματος θα αναφερθον τα μειονεκτματα και τα πλεονεκτματα του γκαζν ( μεγματα  φεστοκας) ναντι της διχνδρας.

 Μειονεκτματα διχνδρας

•    Δεν εναι ανθεκτικ στη σκληρ χρση (συχν πατματα, παιχνδι κοκ)
•    Υψηλτερο κστος εγκατστασης (ετε μιλμε για σπορ ετε για τοιμο τπητα)

Πλεονεκτματα διχνδρας

•    Ανθεκτικτερη στις ασθνειες και στα ντομα
•    Λγω του τι εναι ρπον φυτ ακμα και αν κποια στιγμ παρουσιαστ κποιο κεν κπου θα το κλεσει απ μνο του
•    Χαμηλ κστος συντρησης ( απαιτε μλις 3-4 κουρματα το χρνο ) και ελχιστα ραντσματα

Μειονεκτματα γκαζν ( μεγματα φεστοκας )

•    Υψηλ κστος συντρησης ( συχν κουρματα, ραντσματα )
•    Αν για κποιο λγο δημιουργηθε κποιο κεν απαιτεται να γνει καινοργια σπορ
•    Περισστεροι εχθρο ( ντομα ζιζνια )

Πλεονεκτματα γκαζν

•    Ανθεκτικ στη σκληρ χρση ( μπλα, παιχνδι , συχν πτημα )
•    Καλτερο αισθητικ αποτλεσμα ( ψη γηπδου)

 

 

 

Hellasod 


: 1 |
Copyright AN. All right reserved
Designed & Developed by Hellas Sites